Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi

evden eve nakliyat nakliyat barsan nakliyat
Laparoskopik Yemek Borusu Cerrahisi

Prensip olarak açık olarak yapılan bütün ameliyatları laparoskopik (kapalı) olarak yapılabilir. Laparoskopik teknikle uygulanan cerrahiler açık tenniğe göre daha zordur ve cerrahın deneyimi çok önemlidir. Yemek borusu cerrahileri aşağıdaki başlıkların altında sıralanabilir.

Reflü Cerrahileri:


Reflü Cerrahileri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi menüdeki "Reflü Cerrahisi" başlığı altında bulabilirsiniz.

Akalazya:


Yemek borusunun alt ucundaki valvin geşmemesi sonucu yutma güçlüğüyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Başlangıçta ilaç ve endoskopik balon uygulamalarıyla tedavi edilirken, ileri aşamalarında cerrahi işlem uygulamak gerekir. Akalazya cerrahisinde uygulanan yöntem Heller myotomisidir.

Yemek Borusu Kanseri:


Yemek borusu alt ucunda yerleşim gösteren kanserlerinin tedavisi laparoskopik olarak yapılabilir. Daha üst seviyedeki kanserler ise göğüs boşluğuna girilerek yapılan (torakoskopi) kapalı ameliyatlar ile laparoskopik ameliyatların birleştirilmesi ile yapılabilir.

Barrett Hastalığı:


Reflü hastalarında yemek borusunun alt ucunda görülen bu hastalık kanser tehlikesi taşımaktadır. Bu hastalığın tedavisinde endoskopik veya laparoskopik teknikler kullanılmaktadır.

Yemek Borusu Divertikülleri (Keseleşmeler)


Yemek borusunda yer alan keseleşmeler(divertiküller) içinde yiyeceklerin birikmesi suretiyle yutma güçlüklerine neden olabilir. Bu divertiküller arasında yaygın olarak görülen Zenker divertikülü tamamen endoskopik veya laparoskopik yöntemlerle tedavi edilebilir.