Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi

evden eve nakliyat nakliyat barsan nakliyat
Cerrahi Teknik


GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞININ TEDAVİSİ

gastro01Gastroözofageal reflü hastalığının tedavisinin öncelikli tedavisi medikaldir (ilaçlar + yaşam stil değişiklikleri). Birçok reflü hastası basit tedbirlerle hastalıkları ile ilgili sorunlardan kurtulurlar. Gastroenterolojik olarak takip edilen reflü hastalarının arasında küçük bir grup hastanın ise öncelikli tedavi yöntemi cerrahi olmalıdır. Hangi hastaların cerrahi tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirleyebilmek için tetkikler bölümünde detaylı bilgi verdiğimiz incelemelerin yapılması gereklidir. Reflüde temel amaç yemek borusu-mide bileşke noktasında yeni bir valf mekanizması yaratmak, bozulan His açısını yeniden oluşturmak ve diyaframdaki (eğer varsa) fıtığın onarılmasıdır .

Sağdaki çizimde Rosetti modifikasyonunun bir örneği görülen Nissen yönteminde midenin fundusu (üst bölüm) yemek gastro02borusunun etrafına sarılarak dikilir. Bu sayede mide içerğinin yemek borusuna kaçması önlenir.
Aynı ameliyatta yemek borusunun diyaframdan geçtiği oluk daraltılır. Eskiden açık olarak yapılan bu ameliyat merkezimizde kapalıolarak uygulanmaktadır. Ortalama ameliyat süresi 90 dakikadır. Ameliyat sonrası çoğunlukla bir gece hastanede yatmak gerekir. Açık yönteme göre kapalı yöntemde daha az ağrı duyulur. Ciltteki kozmetik görünümün bozulmaması da önemli bir avantaj sağlar. Merkezimizde en sık uygulanan yöntem bu yöntemdir.

gastro03Angelchik protezi daha eski dönemlerde başvurulmuş bir tekniktir. Bu teknikte yemek borusunun etrafına silikon bir protez konularak reflü tedavisi uygulanmaya çalışır. Günümüzde bu yöntem kullanılmamaktadır. Bunun nedeni bu protezin mideye zarar vermesi ve delinmelere yol açmasıdır.

gastro04
Reflü cerrahisi uygulanacak hastalara mutlaka uygulanması gereken manometri testi ile yemek borusunda bir hareket bozukluğu (motilite) olup olmadığı anlaşılmalıdır. Motilite bozukluğu olan hastalarda mideyi yemek borusunun etrafına 360 derece sarmak yutma güçlüğü gibi çok ciddi sorunlara yol açabilir. Manometri testi ile motilite bozukluğu tespit edilen hastalarda Tuopet veya Dor yöntemleri uygulanabilir. Bu iki yöntemin Nissen yönteminden farkı yemek borusunun kısmi olarak sarılmış olmalarıdır.
LAPAROSKOPİK NİSSEN FUNDOPLİKASYONU AMELİYAT TEKNİĞİ:
1. Basamak: Yemek borusunun ortaya çıkarılması
Doç.Dr.Yunus YAVUZ :: Laparoskopik Reflü Ameliyatı 01 - Bu bölümde mide yemek borosu bileşke noktası üzerinde çalışılmakta ve bütün yapılar ortaya konulmaktadır. Kullanılan alet elektrik akımı vererek kanamyı durduran bir makastır.
2. Basamak : 
Doç.Dr.Yunus YAVUZ :: Laparoskopik Reflü Ameliyatı 02 - Bu bölümde özel bir alet ile yemek borusunun arkasından geçilmekte ve yemek borusu havaya kaldırılmaktadır.
3. Basamak: Yemek borusunun diyaframdan geçtiği boşluk dikişler veya yama yoluyla daraltılmalıdır. 
Doç.Dr.Yunus YAVUZ :: Laparoskopik Reflü Ameliyatı 03 - Bu bölümde yemek borusunun diyaframdan geçtiği açıklık (hiyatus) dikişlerle daraltılmaktadır.
4. Basamak
Doç.Dr.Yunus YAVUZ :: Laparoskopik Reflü Ameliyatı 04 - Bu bölümde midenin üst bölümü yemek borusunun arkasından geçirilmektedir.
5. Basamak
Doç.Dr.Yunus YAVUZ :: Laparoskopik Reflü Ameliyatı 05 - Bu bölümde midenin en ideal şekilde, yani gevşek olarak yemek borusunun arkasından geçirilmiş olduğu gösterilmektedir. Bundan sonraki aşamada midenin iki tarafı ile yemek borusu arasına dikişler konularak işleme son verilir.